PARONEX ÜYE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu “Paronex Platform Üye Kullanıcı Sözleşmesi” (“Sözleşme”), bir tarafta aşağıda tanımı yapılan “Platform” sahibi ve ticaret sicil adresi “Konak Mah. Yayla (120) Sk. A Blok – Avşar Apt. No: 9/6 Nilüfer/Bursa” olan PARONEX TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. (“PARONEX”) ile Platform’a internet sitesi veya diğer mobil uygulama aracılığıyla üye olan, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişi "Kullanıcı" arasında, Kullanıcı'nın Platform’a elektronik ortamda üye olması anında, Platform’da sunulan Hizmetler’i kullanırken karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtmek amacı ile düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’de PARONEX ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” her ikisi birden “Taraflar” olarak anılacaktır. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup Taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

 1. TANIMLAR
 • PARONEX: “Platform” sahibi ve ticaret sicil adresi “Konak Mah. Yayla (120) Sk. A Blok – Avşar Apt. No: 9/6 Nilüfer/Bursa” olan PARONEX TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş.
 • Kullanıcı: https://paronex.com/ Platform’unda yer alan Kullanıcı Sözleşmesini, gizlilik bildirimlerini ve kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin esasları kabul ederek “Kullanıcı” sıfatını kazanan, Platform’da yer alan Hizmetlerden faydalanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler.
 • Kripto Para: Kriptografik/şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para arzına olanak sağlayan dijital değerler. Kripto-paralar, alternatif para birimidirler, dijitaldirler ve aynı zamanda sanal paradırlar. Kripto-paralar, merkezi elektronik paraların ve bankacılık sistemlerindekinin aksine, merkezi olmayan yapıdadırlar. Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blok-Zincir (BlockChain) işlem veri tabanları tarafından gerçekleştirilir (Sermaye Piyasası Kurulu araştırma dairesinin Aralık 2016'da yayınlamış olduğu "Kripto-Para Bitcoin" raporundan alınmıştır.)
 • Kripto Para Cüzdanı: Kullanıcının kripto para adreslerini ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Bu adresler arasında transfer işlemi gerçekleştirilebilir. Kripto adresler rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir. Açık adresler yaklaşık 33 harf ve sayı kullanılarak oluşturulan "1" ya da "3" ile başlayan dizilerdir.
 • Hizmetler: Kullanıcı’nın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla PARONEX tarafından ortaya konulan uygulamalar ve faaliyetler.
 • Platform: Sahipliği PARONEX’e ait olan https://paronex.com/ alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi ve Android veya IOS işletim sistemi üzerinden Hizmetler’in sunulduğu internet veya mobil tabanlı uygulamalar.

 

 1. KONU

İşbu Sözleşme uyarınca PARONEX, Kullanıcı’nın Platform üzerinden Kripto Para almasına ve satmasına aracılık edecektir. Bu kapsamda, Kullanıcı’nın aracı Platform üzerinden vereceği alım ve satım talimatları uyarınca PARONEX uluslararası piyasalarda ilgili alım veya satım işlemini gerçekleştirecektir.

 

 1. AMAÇ

İşbu Sözleşme Kullanıcı'nın PARONEX’in sunduğu Hizmetler'den faydalanmasına ilişkin PARONEX ve Kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi ve sorumluluk sınırlarının çizilmesi amacıyla akdedilmiştir.

 

 1. HİZMETLER ve İŞLEMLER
  1. Kullanıcı, Platform üzerinden bir alım veya satım talimatı verdiğinde, söz konusu talimat, Kullanıcı’nın PARONEX’e ilgili alım veya satım işleminin Platform’da belirtilen fiyat üzerinden gerçekleşmesi için aracılık etmesi yönünde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca icap (öneri) teşkil edecektir. PARONEX’in ilgili işlemi söz konusu fiyat üzerinden onaylaması ile işlem tamamlanmış sayılacaktır. 
  2. PARONEX, hatalı fiyatlandırma yapıldığını tespit etmesi halinde gerçekleşmiş ve gerçekleşebilecek tüm hatalı işlemleri iptal edebilir, askıya alabilir. Bu takdirde ortaya çıkabilecek kazanç veya kayıplardan PARONEX sorumlu tutulmayacaktır. Hatalı işlem nedeniyle eksik ücret alındığının tespit edilmesi halinde PARONEX, bakiye tutarını Kullanıcı’ya bildirmek koşuluyla hesabından tahsil edebilecektir. PARONEX’in bakiye tutarını tahsil edememesi halinde Kullanıcı derhal bakiye tutarının ödemesini gerçekleştirecektir. Alternatif olarak, PARONEX’in talep etmesi halinde, hatalı işlemin iptal edilerek işlem öncesi hale geri döndürülmesi yoluna başvurulabilir.  
  3. PARONEX, Kullanıcılar tarafından verilen talimatları veya gerçekleştirilen transfer emirlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkına sahiptir. 
  4. Kullanıcı, Platform’da sahip olduğu Kullanıcı Hesabı’nı Kripto Para Cüzdanı olarak kullanamayacağını bildiğini beyan eder. Kullanıcı Hesabı’ndaki Kripto Paralar, Kullanıcı adına PARONEX tarafından saklanmaktadır ve Kullanıcı Kripto Para çekmek isterse, çekimlerini bizzat kendisine ait bir cüzdanın adresine yapacağını taahhüt eder. PARONEX tarafından çekim adreslerine mükerrer veya hatalı ödeme/transfer işlemi yapılması halinde Kullanıcı, ilgili tutarı PARONEX’e geri ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.  
  5. Platform üzerinde kredi kartı ile işlem yapılırsa, söz konusu işlemin Kullanıcı’nın kendi kredi kartı ile yapılması zorunludur. Kredi kartı ile yapılan işlemlerde, söz konusu işlem için aracılık ücreti PARONEX veya PARONEX’in belirleyeceği bir üçüncü şirket tarafından tahsil edilebilir. 

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. PARONEX hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) PARONEX’tir. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif hakları tamamen PARONEX'e aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmemektedir.
  2. Kullanıcı’nın bu hükümlere aykırı davranması, Sözleşme’nin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Ayrıca bu hükme aykırı davranışta bulunan ve elektronik veya yazılı ortamda yapılacak uyarıya rağmen ilgili uyarının Kullanıcı’ya ulaşmasını takip eden 24 saat içerisinde gidermeyen Kullanıcı, PARONEX’in tüm hukuki ve cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla ayrıca hukuka aykırılığı gidermediği her gün başına 500 TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
  3. Kullanıcı, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Platform’da öngörülen diğer kural ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
  4. Kullanıcı, Platform’un barındırıldığı bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını; Platform’u, Platform’un veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Platform’dan faydalanan diğer Kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmayacağını; Platform’un barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Platform’un kendisine tanınan erişim kapsamı dışında başka Kullanıcı hesaplarından ya da sair şekillerde yetkisiz erişim sağlamayacağını; Platform’a PARONEX’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
  5. Kullanıcının söz konusu davranışlarda bulunması ve bu nedenle diğer kullanıcılar ve/veya PARONEX’in zarar görmesi halinde, sorumlu Kullanıcı meydana gelen ve gelecek tüm zararları tazmin etmekle sorumlu olup, bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  6. Kullanıcı; hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini her ne nam ve ad altında olursa olsun başkasına kullandıramaz. Bu durumda PARONEX kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcının kripto para varlıkları bu durumdan etkilenmez.
  7. Platform’a üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca şifre ve kullanıcı adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından Kullanıcı bizzat sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve PARONEX Hizmetler’inin kullanılması halinde PARONEX hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
  8. Platform’un Kullanıcı hatasından doğan veya doğacak, her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı PARONEX yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve Platform’da yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki, idari ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
  9. Kullanıcı yalnızca hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcının hukuka aykırı işlem yapmalarının fark edilmesi halinde, PARONEX hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi, PARONEX, her türlü hukuki yola başvurma ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alma hakkına sahiptir.
  10. Kullanıcı, başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere terörün finansmanının önlenmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan tüm mevzuata ve genel hukuk kurallarına aykırı amaçlarla Platform’u kullanmayacağını ve başka kişilere kullandırmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Platform’u kullanması ya da başkalarına hesabını kullandırması halinde doğacak tüm hukuki, idari ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcı’nın Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına aykırı olarak hesabı kullanması nedeniyle yetkili makamlar tarafından hesap ve kripto para varlıkları üzerinde yapılacak tasarruflardan PARONEX sorumlu tutulamaz.
  11. Kullanıcının Platform üzerinde aldığı hizmetleri kullanarak yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluk kendisine aittir. PARONEX'in hiçbir hukuki, idari veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
  12. Kullanıcı Platform’da hesap sahibi olmak için birtakım bilgileri PARONEX’e temin etmektedir. İşlem yapmak isteyen Kullanıcı’nın kimlik ve adres bilgileri belgelenmek zorundadır. Aksi takdirde, PARONEX'in işlem yapmamak ya da hesabı durdurma hakkı tek taraflı olarak saklıdır.
  13. PARONEX, Kullanıcı ile Platform’a kaydolurken bildirilen e-mail vasıtasıyla veya Platform aracılığıyla iletişim kuracaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak, e-postaları alabilmek için PARONEX’in gönderim yaptığı e-posta adresini güvenilir e-posta adresi olarak belirlemek ve PARONEX’in bilgilendirmeleri için düzenli kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı’ya ait sistemde kayıtlı olan e-posta adresine yapılan bildirimler Tebligat Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca resmi bildirimler niteliğinde olup kullanıcı adresinin her daim doğru ve ulaşılabilir olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.
  14. Kullanıcı, herhangi bir şekilde PARONEX’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.
  15. PARONEX, işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir.
  16. Para yatırma işlemlerinin, Kullanıcı ile aynı ismin altına kayıtlı olan banka hesabından yapılması zorunludur.
  17. ATM'ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile transfer yapılmamalıdır. Bu tip işlemlerin saptanması durumunda, PARONEX söz konusu transferleri iade etme hakkına sahiptir. Ayrıca Kullanıcı ATM’ler üzerinden veya diğer para yatırma yöntemleri ile transfer yapması halinde doğacak gecikmelerden ya da transferin hiç gerçekleşmemesinden de kendisi sorumludur.
  18. Para yatırma ve çekme işlemleri sürelerinde beyan edilen sürelerin dışında işlem yapılması durumunda PARONEX doğacak veya doğabilecek zararlar veya kayıplardan sorumlu değildir.
  19. PARONEX reddettiği ve gerçekleştirmediği transferlerin iadesi için kimlik ibrazı ve transfer gerçekleştiren kişinin banka hesabı bilgisini isteme hakkında sahiptir.
  20. PARONEX para yatırma ve çekme kurallarında değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Para yatırma ve çekme kuralları, Platform üzerindeki ilgili sayfalarda ve diğer sayfalarda bulunan uyarılar ve kuralların bütünüdür.
  21. PARONEX destek hizmetlerini yalnızca destek@paronex.com e-posta adresi üzerinden sağlamaktadır. PARONEX bu e-posta adresi dışında bir yöntem ile Kullanıcı’ya destek hizmeti sağlamaz, destek yazışmalarında şifre sormaz, Kullanıcı’lardan kripto para göndermeleri için bir kripto para adresi bildirmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, PARONEX bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.
  22. Kullanıcılar kendi hesaplarının güvenliklerini sağlamak zorundadır. Tavsiye edilen güvenlik önlemleri:
 • Güçlü bir şifre kullanılması
 • Kullanıcı adı ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması
 • Platform’da kullanılan şifrenin yalnızca Platform’da kullanılması
 • Platform’a her zaman "https" yoluyla bağlantı kurulması ve Platform’a girişlerde https://paronex.com/ ya da https://www.paronex.com/ adreslerinin kontrol edilmesidir.
 1. PARONEX tarafından bildirilen güvenlik önlemleri, tavsiye niteliğinde olup, söz konusu güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen, kullanıcının doğmuş ya da doğacak olan zararlarından PARONEX hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 2. PARONEX bir kripto para alış satış platformudur. Platform üzerinden Kullanıcı’lar birbirlerine açık arttırma veya eksiltme yöntemi ile kripto para birimlerini alır veya satarlar. PARONEX bir aracı kurumdur. Platform’da oluşan fiyatları PARONEX belirlemez. Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı Kullanıcı’nın zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan PARONEX sorumlu tutulamaz.
 3. PARONEX, Platform’un kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olması hedeflenmekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti verilmemektedir. İlgili ayrıntılar işbu Sözleşme’nin mücbir sebep maddesinde ayrıca açıklanmaktadır.
 4. Kullanıcı, Platform’da alışverişi yapılan kripto paralara ait elektronik cüzdanlarına yaptığı aktarımlardan kendisi sorumludur. Bir kripto paranın kullanıcıya ait ancak farklı bir kripto para cüzdanına aktarımı halinde (örneğin BTC cüzdan adresine USDT adlı coini göndermesi) bu transfer nedeniyle PARONEX sorumlu tutulamaz ve tüm sorumluluk hatalı gönderimi yapan kullanıcıya aittir. Yine, kripto paraların teknik özelliklerine göre, aktarım yapılırken girilmesi gereken bilgilerin (örneğin TAG, MEMO adresi vb.) hatalı girilmesi sebebiyle yaşanacak hatalı gönderimlerin mesuliyeti de kullanıcıya aittir. Kullanıcı tüm bu durumlar için PARONEX’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. PARONEX benzer alış satış platformlarından bağımsız bir şirkettir ve herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından PARONEX haricinde bir alış satış platformunda yapılan alış satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak zararlardan PARONEX hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 6. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın getirdiği belli başlı riskler bulunmaktadır. Kullanıcılar işbu sözleşmenin kabul edilip onaylanması ile kripto para birimlerine yatırımının risklerini anladıklarını ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zarar ve ziyanlardan PARONEX'i sorumlu tutmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Fiyat değişimlerinden oluşan kâr ve zararlardan kullanıcılar sorumludur. Kullanıcılar, bir kayıp ya da zarar yaşaması durumunda PARONEX'ten hiçbir hak talep edemezler.
 7. PARONEX üzerinden satın alınan kripto paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi mümkün değildir. Kripto paraların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, Kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından PARONEX sorumlu tutulamaz. İşbu sözleşmenin bu maddesi ve genel anlamda hukuka uygun kullanımıyla ilgili PARONEX AML ve KYC Politikası eksiksiz olarak uygulanmaktadır ve işbu sözleşmenin tamamlayıcısıdır.
 8. Bu hususta her ne şekilde olursa olsun PARONEX’in yasal bir sorumluluğu doğması halinde bu zarara sebebiyet veren Kullanıcı PARONEX’in tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Söz konusu zarar tazmin edilmediği her gün için Kullanıcı günlük %0,1 temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
 9. Kripto para kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden Kullanıcı bizzat sorumludur. PARONEX, Kullanıcı’nın kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden sorumlu tutulamaz.
 10. PARONEX, Kullanıcılar adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan kripto paraların güvenliği için basiretli bir tüccar olarak azamı özeni göstermekle yükümlüdür. Kullanıcılara ait kripto paralar herhangi bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda (cold storage) saklanır. Ancak PARONEX'in tüm bu çabalarına rağmen yine de oluşabilecek hırsızlık/dolandırıcılık olaylarından dolayı PARONEX sorumlu tutulamaz.
 11. PARONEX, Kullanıcı’nın ve Kullanıcılara ait Kripto Para değerlerinin güvenliğini azami ölçüde sağlamak için makul önlemleri alacaktır.  Bu kapsamda PARONEX, Kullanıcı’nın güvenliği adına üyelik oluşturulurken SMS tabanlı çift aşamalı doğrulama/2FA/Authenticator ile üyelik kaydı yapacağını beyan eder. Kullanıcı’ya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı Platform sunucularından bağımsız ortamlarda saklanacaktır. PARONEX, aldığı tüm güvenlik önlemlerine rağmen oluşabilecek hırsızlık/dolandırıcılık faaliyetlerinden sorumlu değildir.
 12. Platform, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilere hizmet verir.
 13. Kullanıcıların 18 yaşından büyük olması zorunludur. 18 yaş kriteri, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmektedir. Kullanıcı işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. PARONEX, herhangi bir nedenle sahibinin 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir. 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden Kullanıcı, bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan re’sen sorumludur. PARONEX, Kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde bu beyana itimat eder ve buna göre davranır. İşbu sözleşmenin bu ve müşterini tanı ilkeleri uyarınca uygulanan kurallar ilgili PARONEX AML ve KYC Politikası dahilinde eksiksiz olarak uygulanmaktadır ve işbu sözleşmenin tamamlayıcısıdır.
 14. Her Kullanıcı, sadece bir Kullanıcı hesabına sahip olabilir. Kullanıcı Platform’u sadece işbu Sözleşme'de tanımlanan hizmetlerden faydalanılması amacı ile kullanabilir. PARONEX, aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Kullanıcı hesabı bulunması durumunda ilgili Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir.
 15. PARONEX, işlemlerin teknik hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında bu Kullanıcı hesapları dondurulabilir, eğer herhangi bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir, iade edilmemesi halinde PARONEX her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Bu tarz işlemlerden dolayı PARONEX sorumlu tutulamaz ve PARONEX’ten hak talep edilemez.
 16. PARONEX, Platform’da oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan PARONEX sorumlu tutulamaz.
 17. Kullanıcı’ların PARONEX ile sözlü ve yazılı iletişimde, saygısızlık ve hakaret içeren tavırları karşısında, PARONEX`in Kullanıcı hesabını dondurma, kapatma ve hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
 18. Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Sözleşme ile belirlenen hak ve yükümlülüklere veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; PARONEX’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 19. Mevzuatta yapılacak değişiklikler veya banka uygulamaları nedeniyle PARONEX’in Platform üzerinden işlem yapılmasına veya TL veya Kripto Para çekilmesine/yatırılmasına izin veremeyecek duruma gelmesi halinde oluşabilecek zararlardan PARONEX sorumlu değildir. 
 20. Kullanıcı’nın hesabı için Platform üzerinden bir Varis belirlemiş olması halinde PARONEX, uzun süre haber alamadığı Kullanıcı’nın varisleri ile temasa geçerek, Kullanıcı’nın vefat etmiş olması halinde, Kullanıcı’nın Kripto Para Cüzdanı’nda var olan değerlerin varislere aktarılmasına yardımcı olabilir. Bu durumda, Kullanıcı’nın Kripto Para varlıklarının Kullanıcı’nın yasal varislerine transferi için PARONEX’e resmi veraset ilamı ve PARONEX’in talep edebileceği diğer belgelerin verilmesi ve ayrıca söz konusu Kripto Para varlıklarının ilgili varislere aktarılması için gerekli işlemlerin (örneğin Kripto Para’nın transfer edileceği cüzdanların açılması) ilgili varisler tarafından yapılması ve transfere ilişkin masrafların ilgili varisler tarafından ödenmesi zorunludur.  Kullanıcı herhangi bir varis belirlememiş olması durumunda, PARONEX, Kullanıcı hesabını iptal etme, durdurma veya askıya alma hakkına sahiptir. Ancak bu durumda da Kullanıcı’nın Kripto Para varlıkları etkilenmez.

 

 1. ÜCRETLENDİRME
  1. PARONEX, Hizmetler’le ilgili ücretlerini Platform’un Ücretler bölümünde ilan etmektedir. İlgili bölüme https://paronex.com/fees/schedule adresinden ulaşılmaktadır. Bu bölümde bulunan ücretler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olup yardım bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.
  2. PARONEX, her alış ve satış işlemlerinde kullanıcılarından kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir. PARONEX, zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  3. Komisyon ücreti TL olarak alınabileceği gibi, PARONEX kararı uyarınca işlem yapılan Kripto Para birimi üzerinden de alınabilir.
  4. PARONEX, her TL çekme işleminde kullanıcılarından kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu sözleşmenin kabul ve onaylanması ile, bu işlem ücretinin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.
  5. Platform üzerinden yapılan kripto para transferleri iade edilemez. Kripto para transferleri iade edilemediğinden dolayı PARONEX tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu sözleşmenin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı PARONEX’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini beyan ve taahhüt eder.
  6. [REFERANS-TAVSİYE ÖDEMESİ] Kullanıcı, üyelik tiplerinden birisine kaydolduktan sonra kendisine özel bir link gönderilecektir. Bu link aracılığı ile üye olan diğer kullanıcıların yapacağı her bir işlem üzerinden PARONEX tarafından belirlenen bir oran, PARONEX tarafından Kullanıcı’nın Platform hesabına geçirilecektir. Söz konusu link üzerinden üye olan kullanıcılara verilecek olan ve onlara özel linkler üzerinden Platform’a üye olan kullanıcıların yaptıkları işlemlerden Kullanıcı’ya herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.  
  7. Yapılan işlemlerden doğan aracılık ücretlerine ilişkin resmi faturalar süresi içerisinde kesilecektir. Kullanıcı, söz konusu faturaları almak isterse PARONEX’ten bu faturaları talep edebilir. 

 

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  1. İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilip onaylanması durumunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (“KVKK”) doğan hak ve yükümlülükler, PARONEX ile Kullanıcı tarafından karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılacaktır ve Taraflar KVKK kapsamına uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
  2. PARONEX, Kullanıcıların şahsi bilgilerini (kimlik, fatura, adres, e-posta, telefon, faks, demografik bilgiler veya müşteri numarası vb.) yasal zorunluluklar veya kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslara vermeyeceğini taahhüt eder.
  3. Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler işbu Sözleşme’de belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
  4. PARONEX, kullanıcıların IP adreslerini, Platform’a erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. PARONEX, bu kayıtları kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir.
  5. PARONEX, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok üçüncü taraf kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. Bu iş birliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. PARONEX, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim/pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.
  6. PARONEX, Platform içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü tarafların reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı üçüncü tarafların sitesine yönlendirebilir. PARONEX, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.
  7. PARONEX, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:
 • MASAK, Savcılık, BDDK, SPK, mahkemeler ve icra daireleri veya başka bir kamu kurumu veya piyasa düzenleyici özerk veya yarı-özerk kurumun Kullanıcı veya Kullanıcının işlemleri veya hesabı hakkında bilgi talep etmesi halinde, söz konusu kurumlarla, 
 • Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği hallerde,
 • PARONEX'in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller, örneğin PARONEX’in birlikte çalıştığı veya Kullanıcı’nın hesabı olduğu Bankalarla,
 • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
 • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde; örneğin PARONEX’in avukatları, muhasebecileri, finans danışmanları, bilgi sistemleri danışmanları gibi hizmet aldığı üçüncü kişilerle,
 • PARONEX’in yatırım alması veya PARONEX hisselerinin bir kısmı veya tamamının üçüncü bir kişi veya kuruluşa satılma ihtimali olması halinde, söz konusu üçüncü kişi veya kuruluş ile bunun danışmanları ile (bunlarla imzalanacak bir gizlilik sözleşmesi çerçevesinde)
 • PARONEX’in herhangi bir işlemden şüphelenmesi halinde MASAK, Savcılık veya konu ile ilgili kurumlarla.
 1. PARONEX, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.
 2. Gizlilik ve kişisel verilerin korunması hakkında işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan ve işbu Sözleşme’nin 8.maddesinde düzenlenen hususlar Gizlilik Politikası ile Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ile ayrıntılı olarak açıklanmış olup Kullanıcı tarafından kabul edilmiştir.

 

 1. SORUMSUZLUK BEYANI
  1. Platform üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü taraflardan ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. PARONEX tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda PARONEX hiçbir sorumluluk üstlenmez.
  2. PARONEX, kendisi tarafından sunulan içeriklerin kullanıcı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler kullanıcıya "olduğu gibi" sunulmaktadır. 
  3. PARONEX, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da menfi zararlardan sorumlu tutulamaz. PARONEX tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir Kişiye/Kuruma/Şirkete/Markaya yapılan atıf, bu Kişilerin/Kurumların/Şirketlerin/Markaların piyasa değerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye değildir.

 

 1. MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi, siber saldırı ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen ve Sözleşme yapıldığı sırada mevcut değilken, sonradan aniden gerçekleşen, önceden tahmin edilmesi zor, önlenemeyen olaylar olarak yorumlanacaktır. PARONEX, Mücbir Sebep olarak sayılan nedenlerin ortaya çıkması halinde, Sözleşme’de belirlenen yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir. PARONEX’in Mücbir Sebep nedeniyle ifade bulunamaması halinde Kullanıcı, PARONEX’in sorumluluğuna gitmeyecek ve herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Mücbir sebep süresince Tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK ve YETKİLİ YARGI MERCİİ

Platform’un kullanımından doğan ve/veya PARONEX ile Kullanıcı arasında meydana gelebilecek her türlü koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Platform ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Sözleşme ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

PARONEX işbu Sözleşme ve eklerinde veya Platform’da yer alan uygulanan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir. Değişiklikler Platform’da ilan edilecektir. Aynı şekilde PARONEX, bu değişiklikleri Kullanıcıların sisteme üye olurken beyan ettikleri cep telefonu numarasına SMS olarak ve elektronik posta adresine elektronik posta olarak da gönderebilir. Kullanıcı, Sözleşme’yi kabul etmekle bu bilgilendirme metotlarını kabul etmiştir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul ile PARONEX tarafından yapılacak bu değişlikleri de geçmişe etkili olmak üzere önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER
  1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda PARONEX’in resmi defter ve ticari kayıtları ile PARONEX’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
  2. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmünün bir kısmının) yargı yetkisini haiz bir mahkeme veya idari makam tarafından geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı bulunması halinde, diğer hükümler yürürlükte kalmayı sürdüreceklerdir. Eğer herhangi bir geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı hüküm belli bir kısmının çıkartılması halinde geçerli, uygulanabilir ve yasal hale gelecekse, söz konusu hüküm üzerinde Taraflar’ın ticari maksatları göz önünde bulundurulmak suretiyle PARONEX tarafından gereken her türlü tadil tek taraflı olarak yapılabilecektir.
  3. PARONEX markası ve logosu, PARONEX mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak PARONEX tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, PARONEX veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda PARONEX’in yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı'nın, üçüncü kişilerin veya PARONEX’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, PARONEX ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
  4. Kullanıcı, PARONEX’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. PARONEX işbu Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, borç ve/veya alacaklarını herhangi bir izne tabi olmaksızın devir ve nakledebilir.
  5. Taraflar'dan birinin işbu Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
  6. İşbu sözleşme PARONEX tarafından Platform’da ilan edildiğinde geçmişe yönelik olarak ve eski/yeni tüm kullanıcıları da kapsar şekilde geçerlilik kazanır.
  7. İşbu Sözleşme, genel işlem şartları olarak yorumlanamaz ve değerlendirilemez. Kullanıcı, bu kapsamda PARONEX tarafından işbu Sözleşme ile tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık ve kapsamlı şekilde bilgilendirmiş ve Kullanıcı da bu hükümleri kabul etmiştir.

 

 1. YÜRÜRLÜK
  1. Kullanıcı, Platform’un herhangi bir sayfasına girerek, işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme PARONEX tarafından Platform üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.
  2. Sözleşme'nin şartlarını kabul etmeyen Kullanıcıların Platform’u ve Platform üzerinden sağlanan servisleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan zararlardan PARONEX sorumlu tutulamaz.
  3. Kullanıcı, Platform’a üye olduğunda işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’yi kabul etmeyen kullanıcının Platform’a üye olmaması ve Platform hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.

 

İşbu 14 ana maddeden ve muhtelif alt maddelerden oluşan Paronex Platform Üye Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından her bir maddesi okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an yürürlüğe girmiştir.