GİZLİLİK POLİTİKASI

 

PARONEX TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş.  ("PARONEX” veya “Şirket”) olarak başta üyelik faaliyetleri ile internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden servis ve hizmetlerimizi (“Platform”) kullanan üyelerimize/müşterilerimize veya PARONEX ile temas eden üçüncü kişilere ("Kullanıcılar") elektronik ortamda birtakım hizmetleri sunmakta ve bu anlamda gizlilik, bilgi güvenliği, kişisel verilerinin korunması ile diğer ilgili uyumluluk ve yönetişim esaslarında şeffaflık ve karşılıklı güven oluşturmak önceliklerimizdendir. 

 

Bu itibarla Platform’un internet üzerinden https://paronex.com/ adresini veya uzantıları ve bunlarla birlikte ama bunlarla sınırlı olmamak üzere sosyal medya sayfalarını ve/veya diğer dijital kanalları ziyaret etmeniz, Platform’u, diğer hizmet ve ürünleri veya destek hizmetlerini kullandığınız ve yararlandığınız durumlar gibi dijital veya manuel kanallarımız üzerinden ziyaret ettiğiniz anlarda otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz ve diğer nitelikli bilgileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek ve karşılıklı yükümlülüklerin ifası adına Kullanıcılar’a daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır.

 

Bu hususta kişiler verilerinizin korunması ve işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için “Üyelik Faaliyetleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni” ile “Paronex Platform Kullanımı Kapsamında Çerez Bilgilendirme Metni”  düzenlemelerimizi inceleyebilirsiniz. PARONEX, Kullanıcılar’a dair edinmiş olduğu bilgilerin gizliliğini, kişilik haklarına saygılı bir şekilde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ilgili mevzuat, bahsi geçen düzenlemeler ve işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde korumayı taahhüt etmektedir. Şöyle ki;

 

  1. Platform’da verilen bilgiler, "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadır. PARONEX, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti verememektedir. 

 

  1. PARONEX, bu bilgilere yönelik her türlü yetkisiz erişimin engellenmesi için, bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri ile her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

 

  1. PARONEX çalışanları, bu bilgilere sadece “bilmesi gerekenler” prensibi çerçevesinde; “sınırlı ve gerektiği kadar” erişebilmektedir.

 

  1. PARONEX, Kullanıcılar’ın bilgilerinin edinimi, kullanılması, saklanması ve diğer taraflarla paylaşılmasına dair her türlü eylemini kişisel verilerin korunmasına ve diğer mevzuat hükümleri ile Şirket içi düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirmektedir.

 

  1. Bu kapsamda, Kullanıcılar’a ilişkin her türlü bilgi, ayrıntıları ilgili Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nde kapsamlı şekilde açıklanmış olmakla beraber, Kullanıcılar’a daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek ve ilgili mevzuatta açıkça tanımlanmış yükümlülükleri yerine getirmek amaçlarıyla işlenmekte ve hizmeti yerine getirmek için üçüncü bir taraftan destek hizmeti alınması durumunda sözleşmenin ifası kapsamında ilgili alıcı grubuyla paylaşılmaktadır. İlgili mevzuat kapsamında yapılan paylaşımlar ile Kullanıcılar’ın hizmetlerin sunulması kapsamında verecekleri rızalar haricinde paylaşılmamaktadır.


 

  1. PARONEX, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nde aksi belirtilmedikçe Kullanıcılar’ın kişisel verilerini ve diğer bilgileri, yalnızca Kullanıcılar’ın talep ettiği hizmetin yerine getirilmesi ve PARONEX’in meşru menfaatlerinin korunması amaçlarına uygun olarak işlenmekte, kullanıcının açık rızası yoksa hizmet talebini aşan pazarlama ve/veya ürün sunma gibi çalışmalara konu edilmemektedir. Bu tarz iletiler, sadece ticari elektronik ileti izni vermiş kullanıcılara gönderilmektedir.

 

  1. PARONEX, kişisel verilerin kötü niyetli ve yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi veya herhangi bir teknik veya idari ihlal hallerinde, mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilgili kullanıcıları ve yetkili idari otoriteleri bu konuda bilgilendirecektir.

 

  1. Elektronik hizmet ortamlarımızdan bazıları, zaman zaman üçüncü taraf web siteleri gibi bazı elektronik ortamlara link (bağlantı) verebilmektedir. Bu Gizlilik Politikası içeriğinde yer alan taahhütler ve ilkeler sadece PARONEX’e ait elektronik hizmet kanalları için geçerlidir ve diğer üçüncü taraf ortamları kapsamamaktadır. Link (bağlantı) ile gidilecek diğer elektronik ortamların kullanım ile ilgili farklı ve kendilerine özgü gizlilik güvencesi ve kullanım şartları olabilir ve bu şartlar, PARONEX’in sağladıklarından daha düşük bir güvenlik düzeyine tekabül edebilir. Bu durumdan PARONEX sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda gerek bu Platform üzerinden verilen bağlantılar, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, Kullanıcılar’a aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri PARONEX tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

 

  1. Buna bağlı olarak, Platform ve diğer elektronik hizmet kanallarımızda reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen üçüncü taraf elektronik ortamların bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu ortamlarda oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan PARONEX sorumlu tutulamaz. 

 

  1. PARONEX Platform’unun kullanımı sırasında PARONEX’in kusuru ve sorumluluğu dışında, PARONEX’ten beklenmeyecek haller veya mücbir sebep halleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, PARONEX ve/veya çalışanları sorumlu tutulamazlar.

 

PARONEX Platform’unu ve diğer elektronik hizmet kanallarını kullanan her kullanıcımız, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. PARONEX, bu Platform’da yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.